Nulägesrapport om molntjänster

Swedish Medtech har tagit fram ett nulägesrapport om molntjänster där vi försöker sammanställa det juridiska läget i Sverige idag. Den vänder sig till dig som vill veta mer om de hinder som står i vägen för implementering av e-hälsolösningar som använder sig av molntjänster i Sverige idag. Rapporten är framtagen inom ramen för det nationella projektet Innovationsmotorer, finansierat av Vinnova.

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.