Med anledning av kriget i Ukraina

Swedish Medtech ser med stor bestörtning på händelserna i Ukraina och hur hårt det slår mot Ukrainas befolkning. Det är en situation som påverkar och berör oss alla i Europa både som länder och som medmänniskor. Vi befinner oss i ett akut säkerhetsläge som i dagsläget är svår att överblicka konsekvenserna av.

Våra medlemsföretag arbetar för att förse patienter världen över med medicinteknik för att rädda liv, lindra och bota sjukdomar och lidande. Givetvis ser vi att den situation vi nu står inför kommer att påverka våra möjligheter att uppfylla vårt uppdrag. Exakt hur behöver vi nu noga undersöka. Men det står klart att stora områden som energiförsörjning, transporter, tillgång till råvaror samt produktion kommer att påverkas.

Swedish Medtech arbetar för att nödvändig teknik och hjälp kommer fram till patienter, vård och omsorg.

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.