Mer vägledning behövs för att möjliggöra datadelning

I april 2021 fick Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) uppdraget av regeringen att genomföra kunskapshöjande insatser avseende integritets- och dataskyddsfrågor hos aktörer inom innovationssystemet. Nu har IMY lämnat över en delredovisning av uppdraget till regeringen.

Projektledaren Carin Sundhage specificerar datadelning som den kanske viktigaste frågan som utmanar innovationsaktörer. IMY ska nu både utöka sin egen kunskap och arbeta för att ta fram en vägledning till innovationsaktörer.

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.