Certifieringskurs för medicintekniska produktspecialister 5-6 maj 2022

Bokningssida för kursen den 5-6 maj 2022.

Under kursen får du övergripande kunskap om regler och praxis för medicinteknikbranschen och mer specifikt de lagar och regler som påverkar dig i ditt arbete. Fokus ligger på frågor som rör säkerhet, infektionskontroll, kvalitet och patientintegritet, men du får även kunskap kring centrala ämnen som upphandling och samverkan. Efter kursen har du en större inblick i såväl skrivna som oskrivna regler som gäller när du deltar i sjukhusens operations- och labverksamhet (tex interventionslab, PCI-lab, hybrid-lab eller dylikt).

Praktisk information - FULLBOKAD

Plats: Dag 1 centralt i Stockholm och dag 2 på Operationsavdelningen, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.
Avgift: {Pris medlem} kr för deltagare från medlemsföretag och {Pris} kr för ickemedlemmar. Alla avgifter är exkl. moms.
Frågor: Kontakta Pernilla Andrée på telefon 08-586 246 17 eller mejl. 

Antalet deltagare är begränsat och anmälan är bindande. Uppstår problem med deltagande finns dock möjlighet att överlåta platsen till en kollega från samma företag. 

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.