EU-kommissionen presenterar förslag till European Health Data Space

Swedish Medtech välkomnar EU-kommissionens förslag till European Health Data Space (EHDS) vilket publicerades den 3 maj 2022. Detta är ett mycket viktigt steg i arbetet att möjliggöra en effektiv, innovativ, välfungerande hälso- och sjukvård.

Covid-19 har tydligt visat vikten av den digitala transformationen av vården, men det är också tydligt att det finns ett antal hinder som har givit ett långsamt upptag av tekniken. En av de viktiga frågorna handlar om hälsodata och tillgången till data för att öka patientsäkerheten och skapa bättre behandlingar för patienterna. Vår förhoppning är att den föreslagna processen för EHDS ska generera ett väl fungerande ramverk som stödjer EUs strategi för Hälso- och sjukvårdsdata.

Vi kommer att aktivt arbeta med denna fråga och ser fram mot många givande dialoger med målsättningen att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett effektivt användande av hälsodata framöver med patienten i fokus.

Läs kommissionens pressmeddelande >>

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.