Röster från Swedish Medtech Spring Summit 4 maj

Den 4 maj fick medlemmar och gäster på vårt Spring Summit höra från om data som en orealiserad potential att lösa de globala utmaningarna, om kommuners möjlighet att gå bräschen i den digitala utvecklingen, om hur finska patienter får ta del av sin egen hälsodata, vad ett ökat patientperspektiv i upphandling kan leda till och om partnerskap för innovation i vårdens vardag. Stort tack till alla talare och till alla som bidrog till en eftermiddag av efterlängtat nätverkande!

Lyssna till tre av våra gäster som var med under Swedish Medtech Spring Summit:


logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.