Ny branschgemensam överenskommelse om hälsodata i Region Stockholm

Swedish Medtech har tillsammans med flera andra Life Science-organisationer tecknat en överenskommelse med Centrum för hälsodata inom Region Stockholm om gemensamma principer för tillgång och utlämnande av hälsodata. Syftet är att underlätta samverkan mellan Life Science-företag och hälso- och sjukvården.

Överenskommelsen har tecknats mellan Swedish Medtech, Lif, SwedenBIO, Swedish Labtech och Region Stockholm. Ambitionen är att gemensamt och kontinuerligt vidareutveckla förutsättningarna för samverkan för att underlätta industrins tillgång till hälsodata med säkra och integritetsbevarande rutiner för invånarna och patienterna i Stockholms län.

Malin Hollmark, sakkunnig inom forskning och innovation på Swedish Medtech menar att överenskommelsen med Region Stockholm är mycket betydelsefull för branschen:

-    Patienternas, vårdens och omsorgens data är av avgörande betydelse som underlag för utvecklingen av den medicinteknik som är nödvändig för att möta framtidens hälso- och hållbarhetsutmaningar. Hälsodata krävs för att följa upp nyttan och effekterna av de lösningar vi implementerar i en innovativ och hållbar vård och omsorg. Företagens möjligheter att utveckla och anpassa de lösningar som patient, vård och omsorg verkligen behöver ökar avsevärt om de också har tillgång till de data som genereras. Vi ser fram emot ett utökat och fördjupat samarbete med Centrum för hälsodata och övriga parter i avtalet, och att tillsammans utforma förutsättningarna för att ta tillvara den potential som ökat nyttjande av hälsodata kommer att innebära.

Överenskommelsen är en regional tillämpning av de övergripande regler för samverkan med hälso- och sjukvården som organisationerna har tecknat med SKR, samt vad gäller forskning överenskommelsen med SKR om kliniska prövningar.


logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.