Proposition om ny biobankslag - ska främja forskning och vård

Lagförslaget föreslås träda i kraft 1 juni 2023 och är tänkt att minska vårdens och forskningens kostnader och administration, samtidigt som skyddet för provgivaren består. Den nya lagen är en uppdatering av den befintliga lagstiftningen från 2003 och ska reglera hur prover ska få samlas in till och bevaras i biobanker och användas. 

Läs Regeringskansliets pressmeddelande här >>

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.