Medtech4Health får fortsatt finansiering av Vinnova

Swedish Medtechs dotterbolag, det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health är ett av fem innovationsprogram som efter en omfattande utvärdering får fortsatt finansiering.

Utvärderingen som gjordes under 2021 visar att programmen har bidragit till bred samverkan och stärkt internationell konkurrenskraft hos aktörer som deltagit och till mobilisering och förnyelse av deras respektive områden. 

De strategiska innovationsprogrammen utvärderas var tredje år och detta är den tredje omgången av sexårsutvärderingar. Totalt har nu 16 av 17 strategiska innovationsprogram sexårsutvärderats.De övriga programmen är Drive Sweden, InfraSweden2030, Smart Built Environment och RE:Source.

Medtech4Health finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Tf programdirektör är Malin Hollmark som kommenterar finansieringsbeslutet:

- Detta är ett gott betyg för allt vi åstadkommit i programmet. Jag ser fram emot att fortsätta jobba med regioner, UoH, patienter och företag för att bana väg för prevention, diagnostik och behandlingsmetoder som ska hjälpa oss att möta dagens och morgondagens utmaningar.

Läs mer om Medtech4Health på deras hemsida >>logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.