Svensk industriallians mot AMR

Antibiotikaresistensen ökar dramatiskt och hotar inte bara den moderna hälso- och sjukvården, utan hela den globala folkhälsan. Om vi inte lyckas vända trenden kommer utvecklingen att leda till en global hälsokris.

På många håll sker kraftsamlingar för att möta hotet och frågan hamnar högt på agendan. För att bidra till det arbete som pågår har en rad branschorganisationer inom Life Science gått samman i Svensk industriallians mot AMR, en koalition som med förenade krafter ska motarbeta utvecklingen.

Medlemmarna är FGL (Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer), Lif – de forskande läkemedelsföretagen, SwedenBIO, Swedish Labtech och Swedish Medtech.

-  Genom Svensk industriallians mot AMR stärker vi det viktiga arbete som pågår för att möta hotet som denna tysta pandemi innebär. Swedish Medtechs medlemsföretag har alla tillsammans medicintekniska lösningar som på olika sätt kan hjälpa oss att bekämpa den ökande antibiotikaresistensen, säger Malin Hollmark, sakkunnig innovations- och forskningsfrågor Swedish Medtech.

Genom branschspecifika och övergripande insatser som omfattar både prevention, diagnostik och behandlingar av infektioner ska koalitionen understödja arbetet för ett minskat infektionstryck inom vård och omsorg och i förlängningen till en bromsad antibiotikaresistensutveckling i samhället.

Antibiotikaresistens är en internationell fråga som kräver samarbete på global nivå. Sverige, som redan bedriver ett framgångsrikt arbete på området, kommer att sätta frågan högt på EU:s agenda och axla en ledarroll, inte minst under Sveriges ordförandeskap i EU under första halvåret 2023.

- Det är en enormt viktig fråga att sätta högt på agendan under ordförandeskapet. Ingen aktör kan ensam lösa problemet med den ökande antibiotikaresistensen. Vi och våra branschkollegor kan visa på såväl svenska som internationella insatser och goda exempel som kan bana väg för att vända utvecklingen, säger Anna Lefevre Skjöldebrand, VD Swedish Medtech.


Kontakt
Malin Hollmark, sakkunnig Innovation och forskning, Swedish Medtech
Tel: +46 76 538 46 11
E-post: malin.hollmark@swedishmedtech.se

Mia Engman Hyrén, kommunikationsansvarig, Swedish Medtech
Tel:  +46 76 538 46 05
E-post: meh@swedishmedtech.se

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.