Remissvar European Health Data Space

Swedish Medtech har idag lämnat in sitt remissvar på Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om det europeiska hälsodataområdet (EHDS). Du kan ta del av remissvaret i sin helhet här.

Swedish Medtech välkomnar och stödjer förslaget och de övergripande målen om ökade möjligheter till att nyttja hälsodata och att främja säker och effektiv delning av hälsodata inom EU för att kunna nyttiggöra den ekonomiska och samhälleliga potentialen av hälsodata. Vi ser positivt på ett europeiskt datautrymme som främjar datadelning för att utveckla vården och nå bättre hälsoresultat samt ge tillgång till hälsodata för offentlig och privat forskning. I svaret lyfter vi bland annat att förslaget kommer att kräva tekniska och organisatoriska lösningar hos alla involverade aktörer. Skyldigheterna kommer att innebära ökade kostnader för aktörerna och det är mycket angeläget att detta inte påverkar möjligheterna till användning av hälsodata för hälso- och sjukvård liksom för främjandet av forskning och innovation.


Ta del av remissvaret här >>

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.