EU föreslår ändrade övergångstider i MDR

Ett område som skapat mycket oro i den medicintekniska branschen, men framförallt inom vård och omsorg, är konsekvenserna av den nya medicintekniska förordningen. Den 6 januari lade EU-kommissionen fram ett förslag till ändringar i övergångsbestämmelserna.

Förslaget innebär inte att företag kan minska på takten i sitt arbete att certifiera sina produkter under MDR, men öppnar upp för att produkter som finns på marknaden med giltigt MDD-certifikat kan säljas under en längre period än vad som idag anges i förordningen. Innan förslaget fastställs är avsikten att skyndsamt förhandla förslaget i Europaparlamentet och Ministerrådet.

Swedish Medtech återkommer med mer information om förändringarna och dess påverkan på företagen.

Läs EU-kommissionens pressmeddelande (på engelska) >>

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.