Swedish Medtech Höstmöte

Swedish Medtech arrangerar höstmöte den 25 oktober 2018

- en dag med fokus på medtech för ledande befattningshavare inom industri, vård och akademi.

Missa inte möjligheten att uppdatera dig och ditt företag kring branschaktuella frågor. Under dagen tar vi upp implementeringen av det medicintekniska regelverket, det europeiska samarbetet inom HTA (Health Technology Assessment) samt SKL och deras arbete med samordnat införande. Hur påverkas industrin och hur förbereder man sig på bästa sätt? Carola Lemne avslutar programmet med att ge sin reflektion över hur industrin påverkas av det politiska landskapet.

Personlig inbjudan och program har skickas till våra medlemsföretag, nätverkspartners och vårt externa nätverk. Vill du ha mer information vänligen kontakta Pernilla Ring.

Välkommen!logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.