Medicinteknikdagarna 2018

MTD2018

Medicinteknikdagarna arrangeras av Svensk förening för Medicinsk Teknik och Fysik (MTF) i Norrlands huvudstad Umeå. 

Temat för 2018 års konferens är ”Digitalisering, forskning och innovation – drivkrafter för framtidens sjukvård och industri”. Målsättningen med MTD är att under två dagar kunna inspirera och erbjuda intressanta plenarföreläsningar, senaste nytt inom MT-området, paneldiskussioner, leverantörs- samt forskningspresentationer med speciellt fokus på två områden som har hög aktualitet just nu – digitalisering och innovation. Traditionsenligt presenteras också en industriell utställning!

En annan viktig målsättning med MTD är att erbjuda en mötesarena som främjar nätverkande och nationella samarbetsinitiativ för att ytterligare föra det medicintekniska området framåt. Under MTD samla därför branschens alla viktiga intressenter, såsom den medicintekniska ingenjörskåren, medicintekniska forskare, företag och experter, representanter för hälso- och sjukvården och myndigheter samt landets medicintekniska kluster för två gemensamma dagar.

Hälso- sjukvården i Sverige kraftsamlar just nu för att ytterligare effektivisera sitt arbete, och här har bland annat digitalisering och medicintekniska innovationer sin självklara plats som viktiga pusselbitar i den fortsatta utvecklingen. Kom och dela med dig av ditt eget arbete samt inspireras och ta del av andras utveckling du också!

Läs mer >>

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.