Frukostseminarium: Styrelseansvar

Välkommen till ett seminarium där vi talar om styrelsens risk för ansvar mot bolaget eller tredje man. Annika Andersson, advokat och ansvarig delägare för Lindahls kompetensgrupp för Kapitalmarknad och publik M&A, har stor erfarenhet av styrelsefrågor och praktiskt styrelsearbete. Tillsammans med sina kollegor Sebastian Iso-Kamula och Oliver Kronberg leder Annika ett seminarium om styrelseansvar där både nya och befintliga regler kommer att diskuteras. 

Under seminariet kommer vi att närmare gå igenom de risker som ansvarsreglerna ger upphov till vad gäller styrelsens ansvar enligt årsredovisningslagen och aktiebolagslagen. Seminariet kommer bland annat att avhandla styrelsens ansvar för årsredovisningen, inklusive den hållbarhetsrapport som många stora företag kommer att upprätta för första gången under våren. Styrelsens ansvar vid kapitalbrist samt prospektansvar kommer också att diskuteras.

Ansvaret kommer även att illustreras genom en genomgång av ett par fall som behandlar styrelsens ansvar gentemot bolaget respektive tredje man i form av aktieägare eller annan. Bland annat kommer skadeståndsmålet mellan HQ och dess styrelse att diskuteras för att belysa skillnaden mellan att göra fel eller vara oaktsam och att vara ansvarig enligt de skadeståndsrättsliga ansvarsreglerna. I en nyligen meddelad dom från Högsta domstolen förtydligas även revisorns roll och ansvarsfördelningen mellan styrelse och revisor.

Välkommen!

FÖRELÄSARE

Annika Andersson LindahlSebastian Iso-Kamula LindahlOliver Kronberg Lindahl
Annika Andersson
Annika är advokat och ansvarig delägare för Lindahls kompetensgrupp för
kapitalmarknad och publik M&A.
Sebastian Iso-Kamula
Sebastian arbetar som biträdande jurist i Lindahls kompetensgrupp
för kapitalmarknad och publik M&A.
Oliver Kronberg
Oliver arbetar som biträdande jurist i Lindahls kompetensgrupp
för kapitalmarknad och publik M&A.


PRAKTISK INFORMATION
Datum: 22 februari

Tid: kl. 08:00-09:30, frukost med kaffe/te serveras från 07:30

Plats: Swedish Medtech på Sveavägen 63, Stockholm

Avgift: Gratis för medlemmar.
500 kr för icke-medlemmar i mån av plats. Mejla Pernilla Andrée för intresseanmälan >>

Det är begränsat antal platser och först till kvar gäller. "No-show" debiteras 500 kr.

ANMÄL DIG HÄR >>

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.