Hjälpmedel & Välfärdsteknologi 2018

Välkommen till Hjälpmedel & välfärdsteknologi 7-8 mars, Sparbanken Arena i Lund!
Öppettider: 7 mars 9-16, 8 mars 9-16

Hjälpmedel & välfärdsteknologi är mässan där framtid och innovation står i fokus. Syftet med detta forum är att presentera produktnyheter, ta upp aktuella ämnen genom seminarier och därmed öka förutsättningarna för en kvalitativ och tillgänglig vård och omsorg. Här möts hjälpmedelsverksamheter, beslutsfattare, vårdpersonal, och alla som har ett intresse för hjälpmedel.

Arrangör och partner är Medtech Magazine - Hjälpmedel, Habilitering och Hjälpmedel, Swedish Medtech, Landstinget Blekinge, Region Skåne samt Kommunförbundet Skåne

För mer information och anmälan besök www.hjalpmedelochvalfardsteknologi.se

Bild: BVMed

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.