AI – för patientens bästa

25 april 2018, Vitalis, Göteborg

Hur ska användningen av artificiell intelligens (AI) implementeras i vården, för en säkrare och snabbare diagnostik, mer jämlik vård och effektivt användande av vårdens resurser?

Välkommen till i en heldag för att öka kunskapen kring utveckling av AI i vården, fylld av konkreta exempel, diskussion och kunskap. Dagen arrangeras i samband med Vitalis och bakom programmet står Swedish Medtech, Medtech4Health och MTF.

Läs mer om programmet >>
Anmäl dig till Vitalis >>

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.