Introduktion till kvalitetssystem 25 november 2020

Kvalitetssystem för medicinteknik, ISO 13485 - en introduktion 


Branschen är i en övergång mellan de tidigare regelverken (MDD, IVDD och AIMDD) och de nya förordningarna MDR och IVDR. Kraven på kvalitetsledningssystem ökar markant och ett sätt att uppnå dessa krav är att skapa sitt ledningssystem efter ISO 13485. Omfattningen av kraven beror på er produkts klassificering, men MDR ställer högre krav på klass I-tillverkare än det tidigare regelverket MDD gjorde. 

Introduktionskursen passar dig som 

  • är ny inom branschen och behöver få en tydlig bild över lagar och regler
  • arbetar på ett medicintekniskt företag och behöver lära dig mer om ISO 13485
  • vill förbereda dig för framtida roller inom Quality Assurance eller Regulatory Affairs.


Kursen omfattar mer än bara kraven i ISO 13485: 2016. Du får insikt och kunskap om bland annat syftet med harmoniserade standarder, vad ett kvalitetssystem är och hur det är uppbyggt, certifiering av kvalitetssystem, ISO 13485:2016 i detalj samt hur du effektivt underhåller ett kvalitetssystem samt kända gap mot regelverket MDR. 

Ur innehållet:

  • Syftet med en harmoniserad standard
  • Genomgång av ISO 13485:2016
  • Krav som ställs på kvalitetssystem för medicintekniska produkter
  • Hur arbetar vi effektivt med kvalitetsledningssystem för medicintekniska produkter
  • Skillnader mellan MDR och ISO 13485:2016


Kursen blandar praktiska övningar och diskussioner med teoripass. Det krävs inga direkta förkunskaper. 

Vill du gå hela introduktionspaket och ta del av båda kurser?  Det går givetvis också bra – välj kursdatum för 2-dagarskursen till höger. 

  • Del 1: Medical Device Regulation – en introduktion 
  • Del 2: Kvalitetssystem för medicinteknik, ISO 13485 - en introduktion


Praktisk information 

Detta är bokningssida för kursen den 25 november 2020.  Denna kurs är ett samarbete med PlantVision >>

Avgift: 4 400 kr för deltagare från medlemsföretag, 5 900 kr för ickemedlemmar (exkl. moms)

Avgift för introduktionspaketet om 2 dagar: 7 400 kr för deltagare från medlemsföretag, 9 700 kr för ickemedlemmar (exkl. moms). Välj i så fall kursdatumet för 2-dagarskursen till höger. 

Frågor: Mejla Pernilla Andrée eller ring 08-586 246 17

Antalet deltagare är begränsat och anmälan är bindande. Uppstår problem med deltagande finns dock möjlighet att överlåta platsen till en kollega från samma företag.


För att boka en kurs/event via kortbetalning, klicka på en av knapparna nedan.

Betala med kort (ej medlem) Betala med kort (medlem)

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.