MDR för distributörer 15 december 2021

Medical Device Regulation – en introduktion till MDR för dig som är importörer eller distributörer

Denna introduktionsutbildning riktar sig specifikt till dig som är importörer och distributörer och som berörs av regelverket för medicintekniska produkter (Medical Device Regulation, MDR). 

Under kursen får du insikt i och kunskap om bland annat definitioner samt de krav som ställs på ekonomiska aktörer såsom verifiering och marknadsövervakning. Efter kursen har du ökad kunskap om importörens och distributörens ansvar vad gäller tex. avtal, dokumentkontroll, klagomålshantering och spårbarhet. På detta unika tillfälle har vi förmånen att ha gästföreläsare från Advokatfirman Delphi som går igenom regelverket utifrån ett legalt perspektiv. Skyldigheter för distributörer och importörer, avtalshantering samt konsekvenser och sanktioner vid regelverksavvikelser är exempel på ämnen som kommer att beröras. 

Ur innehållet:

  • Grundläggande information om det nya regelverket med fokus på ekonomiska aktörer 
  • Definition och förklaring av de ekonomiska aktörernas roller   
  • Importören och distributörens ansvar (avtal, dokumentkontroll, klagomålshantering och spårbarhet)
  • Praktisk övning och diskussion


Föreläsare är Maria Prans Liljevret, konsult på Plantvision

Praktisk information
Bokningssida för kursen den 15 december  2021. Denna kurs är ett samarbete med PlantVision >>

På detta tillfälle har vi förmånen att ha gästföreläsare från Advokatfirman Delphi. Ni får chans att lyssna på och ställa frågor till två jurister. Johan Engdahl, partner och advokat på Advokatfirman Delphi, är en av Sveriges främsta experter inom dataskydd och är även specialiserad inom life science. Louise Sundström, jurist på Advokatfirman Delphi, är specialiserad inom life science och dataskydd. Johan och Louise hjälper regelbundet företag inom dessa områden, exempelvis med avtalsskrivning, förhandling av avtal och juridisk rådgivning kring kraven i MDR.

Tider: 09:00 - 15:00 (ink paus för lunch) - kursen är förlängd med 1h jämfört med tidigare.
Plats: Via länk
Avgift: 3 700 kr för deltagare från medlemsföretag och 4 200 kr för ickemedlemmar. Alla avgifter är exkl. moms. Medlemmar hos Föreningen Svensk Dentalhandel går till medlemsavgift på denna kurs. Vänligen uppge FSD i fältet för av kostavvikelser.

Frågor: Mejla Pernilla Andrée eller ring på 08-586 246 17.

För att boka en kurs/event via kortbetalning, klicka på en av knapparna nedan.

Betala med kort (ej medlem) Betala med kort (medlem)

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.