Att vara innovatör och entreprenör inom medicinsk teknik

Målet med kursen är att förbättra dina förutsättningar att driva innovationsprojekt inom medicinsk teknik med framgång. Kursen ges av Medtech4Health och syftar till att öka kunskapen om innovations- och entreprenörskapsprocessen. Kursen berör hur man identifierar ett problemområde inom vården som potentiellt kan lösas genom en tekniskt baserad innovativ idé, vilken i sin tur kan leda till en kommersialiserad medicinteknisk produkt. 

Kursen består av fyra fristående kursdagar. De inbjudna lärarna inspirationsföreläser och håller strukturerade diskussionsgrupper, där kursdeltagarna kan diskutera sina egna projekt, samt få feedback på dessa. Kursdeltagarna kommer som förberedelse inför gruppdiskussionerna att få läsa ett utskickat kursmaterial och utifrån detta material skriva ner egna tankar och idéer. 

Den första träffen är 21-22 november 2018 i Umeå, den andra 6-7 december 2018 i Stockholm. Kursen förläggs till en konferensanläggning på respektive ort. 

Den omfattar totalt 4 dagar (Umeå 21-22/11, samt Stockholm den 6-7/12). 

Nu är det väntelista för kursen! Läs mer >>

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.