Nationellt införande av medicinteknik – hur och varför?

Välkommen till ett webbinarium om den nya processen för nationellt införande av medicinteknik med Sofia Medin och Jan Liliemark, koordinator, respektive ordförande för det nyinrättade medicintekniska rådet på SKR. Webbinariet är kostnadsfritt och enbart för medlemmar hos Swedish Medtech.

Sofia och Jan kommer att belysa behovet av en nationellt samordnad process för införande, hur processen ser ut idag och hur den formas framåt. Det kommer även finnas möjlighet att ställa frågor.

MTPradetBakgrund och syfte
Sveriges regioner arbetar för ett nationellt ordnat införande av medicintekniska produkter i syfte att alla regioner ska samverka för att uppnå en jämlik, kostnadseffektiv och ändamålsenlig användning av nya medicintekniska produkter över hela landet. Tanken är att regionerna på samma sätt som man samverkar när det gäller ordnat införande av nya läkemedel ska samarbeta kring ny medicinteknik. Arbetet sker inom ramen för kunskapsstyrningssystemet. På samma sätt som dagens NT-råd fungerar har ett medicintekniskt råd, MTP-rådet, skapats med uppgift att besluta vilka medicintekniska produkter som ska ingå i nationell samverkan samt ge rekommendationer om hur de bör införas och användas.

Målet med samarbetet är att bra produkter ska kunna komma landets patienter till del snabbare, men också att mer effektivt kunna begränsa användandet av produkter som inte uppfyller önskvärda krav. Samverkansmodellen för medicinteknik och MTP-rådet har formats med lärdomar från arbetet med införande av läkemedel men är, och kommer fortsätta utvecklas för att anpassas för medicinteknikområdet. Konsekvenser och möjligheter av processen kan bli stora och beröra många och därför är engagemanget kring arbetet stort. 


Talare 

Medin_Sofia-SKR kvardatJan Liliemark SKR kvadrat
Koordinator Sofia Medin,
civilingenjör, Sveriges kommuner och regioner, SKR

Ordförande Jan Liliemark,
professor i farmakoterapi, avdelningschef Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU


ANMÄL DIG HÄR >>
Praktisk information 
Datum: 19/11
Tider: kl. 09:00 – 10:00  
Länken kommer att öppnas från 08:45 ifall att det finns några tekniska frågor.
Det kommer finnas tid för frågor under seminariet. 

Plats: via zoom (du erhåller länk till angiven e-postadress i god tid innan)
Målgrupp: Exklusivt för medlemmar
Avgift: Kostnadsfritt

ANMÄL DIG HÄR >>

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.