Regulatory Summit 18 mars 2021

Planeringen för Regulatory Summit 2021 pågår för fullt!

Datumet för MDR har flyttats till 26 maj 2021 och ger fortsatt upphov till utmaningar och knepiga frågeställningar. Vi har ambitionen att, även 2021, göra denna heldag till en fullspäckad konferens med intressanta case och de bästa talarna inom området.

Konferensen kommer att ske digitalt och planen är en gemensam livesänd förmiddag och en eftermiddag med ett antal olika seminarier, där du själv väljer vad och när du lyssnar. Dessa seminarier kommer du som deltagare kunna ta del av under en tidsperiod. 

UR AGENDAN PÅ FÖRMIDDAGEN

Branschens erfarenheter av pandemin
Anna Lefevre Skjöldebrand, VD på Swedish Medtech inleder dagen med att prata kring pandemins påverkan på branschen samt lärdomar.

Myndighetens erfarenheter från pandemin
Helena Dzojic, Läkemedelsverket berättar om sin syn på och erfarenheter av pandemin och vad som skedde kring bland annat ansvar för att beredskap.

Roadmap – MDR
Än en gång närmar det sig ikrafträdandet av MDR. Vi tittar på vad som är gång vad gäller Guidelies & Common Specifications. Talare från Läkemedelsverket.

MDR och nationella avvikelser
MDR är som alla vet ett regelverk som gäller för alla medlemsstater men inom vissa områden kan vi göra nationella avvikelser. Vi redogör för vilka dessa är, några av utmaningarna och hur du kan tänka för att uppfylla kraven.
Talare: Peter Löwendahl

Update kring IVDR
Vi redogör i korta drag kring status för implementeringen av IVDR.
Talare från Läkemedelsverket

Anmälda organ
Antalet anmälda organ har ökat men är fortsatt en trång sektor. Under konferensen får vi höra resonemang och erfarenheter från Intertek (godkänt anmält organ i Sverige) och Rise (ska söka för MDR). Namn på talare uppdateras.

Why do we need a legislation?
Oliver Bisazza från MedTech Europe är en uppskattad talare och vi är glada att han deltar även detta år även om det behöver bli via länk.

Rund bild 2 reg summit_2021_280x280px

Du som har förlag på programpunkter eller talare uppmanas höra av dig till Pernilla Andrée.
 

PRAKTISK INFORMATION 

DATUM  18 mars 2021

TIDER  ca 08:30 - 17:00 (sidan kommer uppdateras med exakta tider)

AVGIFT   3 950 kr för deltagare från medlemsföretag och 5 450 kr för ickemedlemmar. Alla avgifter är exkl. moms.

PLATS  Digitalt
Konferensen kommer att ske digitalt med en gemensam förmiddag och en eftermiddag där du själv väljer vad du deltar på.

KONTAKT  Pernilla Andrée på mejl eller telefon 0765-38 46 17

ARRANGÖRER
 
Konferensen arrangeras av Swedish Medtech i samarbete med Läkemedelsverket.

För att boka en kurs/event via kortbetalning, klicka på en av knapparna nedan.

Betala med kort (ej medlem) Betala med kort (medlem)

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.