Regulatory Summit 31 mars 2022 - För dig som vill delta på plats

Save-the-date: 31 mars går årets regulatoriska konferens av stapeln!

Traditionsenligt kommer vi få ta del av det senaste från Läkemedelsverket som i vanlig ordning är del i programgruppen. MedTech Europe deltar och ger oss en bild av den komplexa verkligheten med såväl MDR som andra regelverk att förhålla sig till.

Under dagen kommer vi bjuda på spaning kring effekterna av regelverket hittills. Hur har övergången påverkat tillgången på medicintekniska produkter? Ser vi någon effekt på priser och hur fungerar uppdatering av produkter satta på marknaden?

Vi kommer få ta del av intressanta case från bl.a medlemsföretaget Getinge som delger information kring kostnader kopplat till anmält organ. Getinge var först att certifiera sig enligt MDR och berättade om detta 2020 så vi ser fram emot att höra deras analyser.

Under dagen kommer vi dela upp oss i spåren STRATEGI och SPECIALIST.
Under Strategispåret kommer vi bland annat få ta del av vad företagen behöver fokusera på och vilka strategiska beslut som behöver tas med hänsyn till om man är tillverkare, distributör eller auktoriserad representant. Vilka beslut behöver fattas för att säkerställa att produkterna ska/kan sättas på marknaden?
Under Specialistspåret dyker vi ner i frågor kring Post Market Surveillance och snårigheter kring övergångsregler. Vi tittar bland annat på utmaningar med klinisk evidens och Post Market Clinical Follow Up

Rund bild 2 reg summit_2021_280x280px


PRAKTISK INFORMATION – ANMÄLAN ÖPPNAR INOM KORT!

DATUM  31 mars 2022
TIDER kl. 09:00 - 16:30
PLATS  Konferensen kommer att på plats under en heldag, men vi ser över att även erbjuda ett digitalt deltagande.
ARRANGÖRER Konferensen arrangeras av Swedish Medtech i samarbete med Läkemedelsverket som är en viktigt partner i programkommittén för Regulatory Summit och deltar ofta under flera programpunkter.

Avgift för dig som deltar på plats: 3 950 kr för deltagare från medlemsföretag och 5 500 kr för ickemedlemmar. Alla avgifter är exkl. moms.

Antalet deltagare är begränsat och anmälan är bindande. Uppstår problem med deltagande finns dock möjlighet att överlåta platsen till en kollega från samma företag

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.