Samverkansreglerna 11 maj 2023

Bokningssida för 11 maj 2023

Branschen och hälso- och sjukvården har många viktiga beröringspunkter, bland annat utbildning, handhavandeträning, produktinformation och service, men även utveckling av ny och befintlig teknologi. Alla medicintekniska, laboratorietekniska och läkemedelsföretag ska följa samverkansreglerna som är en överenskommelse mellan industrin och den offentligt finansierade hälso- och sjukvården. Överenskommelsen innehåller branschspecifika regler som bygger på mut- och korruptionslagstiftning.

Samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri är viktig och helt nödvändig såväl för
att befintlig teknik ska användas på ett korrekt och ändamålsenligt sätt inom hälso- och sjukvården som för utveckling av nya produkter och behandlingsmetoder.

Hälso- och sjukvården i Sverige finansieras till största del med offentliga medel. I alla situationer ska hälso- och sjukvårdens medarbetare och företagen upprätthålla ett oberoende förhållningssätt gentemot varandra. För att skapa trygghet i mötet mellan vård och industri ska all samverkan vara öppen och transparent. Med detta som bakgrund har överenskommelsen om samverkansregler tagits fram som sätter ramverket för hur interaktionen får se ut.

Under kursen går vi igenom överenskommelsen och du får ökad kunskap i att tolka och tillämpa reglerna. Vi tittar på praktiska exempel och genom grupparbeten får du öva på hur reglerna ska tillämpas, vilket ger dig nya insikter och verktyg att nyttja i er verksamhet. Kursen passar dels dig som är ny i branschen men även dig som arbetat ett tag med frågorna, men önskar en ökad förståelse för reglernas tillämpning.

Samverkansöverenskommelsen har tecknats mellan Sveriges Kommuner och Regioner, Läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medtech och Swedish Labtech.

Kursen är framtagen av Swedish Medtech och Swedish Labtech.


Praktisk information - bokningssida för 11 maj 2023
Datum: 11 maj
Tid: 09:00 - 16:00
Plats: Sveavägen 63, Stockholm
Avgift: 4 600 kr för deltagare från medlemsföretag (Swedish Medtech och Swedish Labtech) och 6 600 kr för ickemedlemmar. Alla avgifter är exkl. moms. 

Frågor: Pernilla Andrée, telefon 08 586 246 17 eller mejl.

För att boka en kurs/event via kortbetalning, klicka på en av knapparna nedan.

Betala med kort (ej medlem) Betala med kort (medlem)

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.