Upphandlingskonferensen 7-8 november 2018

 Upphandlingskonferensen 2018

Upphandlingskonferensen 2018 kommer under temat Hållbara affärer att belysa hållbarhetens tre dimensioner - miljö, socialt ansvarstagande & ekonomi - utifrån ett upphandlingsperspektiv. Vår förhoppning är att konferensen ska bidra till att vi tillsammans blir bättre på att åstadkomma mer hållbar hälsa för pengarna.

Upphandlingskonferensen är ett samarbete mellan Landstingsnätverket för Upphandling (LfU), Nätverket för Materialkonsulenterna samt branschorganisationen Swedish Medtech.

Detta samarbete är unikt och skapar en uppskattad mötesplats för upphandlare, leverantörer och andra berörda parter, där dialog och kunskapsutbyte kan ske på ett informellt sätt. Konferensens två dagar är fyllda av föreläsningar, workshops och seminarier – en kombination som möjliggör kompetensutveckling inom upphandling av medicinteknik, inspiration till att prova nya tillvägagångssätt och ett utökat kontaktnät.

Frågor:
Har du frågor om innehållet i konferensen går det bra att kontakta:
Louise Reuterhagen
Petrus Laestadius

LÄS MER OCH BOKA DIN PLATS HÄR >>

Vänligen notera att det är begränsat med antal platser! Observera att anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person.

Vi ses den 7-8 november!

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.