Infektionsprevention före, under och efter operation

Sahlgrenska universitetssjukhuset, Innovationsplattformen Västra Götalandsregionen och Swedish Medtech bjuder in till ett symposium om infektionsprevention före, under och efter operation!

Agendan:

 • Introduktion med sjukhusdirektör Ann-Marie Wennberg 
 • Den medicintekniska branschen – en viktig del av infektionsprevention
  Petrus Laestadius, vice VD, Swedish Medtech
 • Infektioner inom ortopedisk - evidens för profylax och behandling?
  Henrik Malchau, professor, Göteborgs Universitet
 • Säker blåsa - nya sätt att tänka och arbeta minskade signifikant kateterrelaterad UVI hos äldre patienter efter höftfrakturkirurgi
  Annette Erichsen Andersson, docent Göteborgs universitet
 • Fika och utställning
 • Infektionsprevention för framtiden
  Josefin Caous, RISE Sveriges tekniska forskningsinstitut
 •  Infektioner efter bröst- och melanomkirurgi – hur kan vi minska frekvensen?
  Kian Chin, leg. Överläkare, Kirurgi Sahlgrenska 
 • Handhygien i världsklass
  Maria Segertoft och Ulrika Engstrand, Urologen Sahlgrenska Universitetssjukhus
 • Bedömning av ny teknik med digital återkoppling inom hälso- och sjukvården för att förbättra handhygienen
  Karin Granqvist, Göteborgs universitet
 • PRISS – professionsdriven förbättring
  Maziar Mohaddes, överläkare Sahlgrenska universitetssjukhuset
 • Lunch och mingel
 • Paneldiskussion med frågor från publiken med moderator Henrik Malchau 
  Josefine Caous RISE, Erik Mårtensson Djäken Innovationsplattformen,
  Petrus Laestadius Swedish Medtech, Maziar Mohaddes Sahlgrenska


Nätverkande under utställning med exempel på medicinteknik som reducerar eller förebygger VRI.

PRAKTISK INFORMATION

Datum 5 november 2019

Tid: 08:30-13:30, inklusive fika och lättare lunch

Plats Aulan, R-huset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Länsmansgatan 28, Mölndal

Seminariet är kostnadsfritt

Den 21 september 2018 genomförde Sahlgrenska Universitetssjukhuset och branschorganisationen Swedish Medtech ett gemensamt symposium för att diskutera framtidens lösningar. Här kan du ta del av filmer från dagen!

vgr swmedtech

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.