Möte om projektet "Implementera energikrav i offentlig upphandling av utrustning inom vården"

Projektet genomförs av Sweco tillsammans med Västra Götalandsregionen, Region Jönköping samt Region Stockholm och är finansierat av Energimyndigheten. Ta chansen att höra Sweco berätta mer om projektet!

Sweco önskar i projektets nästa fas involvera leverantörer inom fem prioriterade produktkategorier för att tillsammans arbeta fram rätt och relevanta krav. Kanske är det ditt företag som får möjlighet att vara med i utvecklingen.

Projektets syfte och mål:

  • Syftet är att implementera energiaspekter vid inköpsprocesser av utrustning inom vården. Om projektet är framgångsrikt och resultaten sprids innebär det att ett stort antal sjukhus kan effektivisera sin elanvändning, vilket är positivt för energisystemet. Lokalt minskas därmed elbehovet och elen kan användas till andra ändamål istället.
  • Effektmålet är en energieffektiv sjukvård där brukare av utrustningen genomför samma arbete med mindre energiåtgång.
  • Projektmålet är att inköpare ställer relevanta krav på utrustningen och leverantörer erbjuder mer energieffektiva produkter. Det ska finnas framtagna verktyg som möjliggör kravställande av förbättrad energieffektivitet för fem produktkategorier med plan för genomförande och funktion över tid.


TID Kl. 14:00 – 15:00, den 11 september
ARRANGÖR Sweco
PLATS Videomöte (du erhåller länken inför mötet)
FRÅGOR Kontakta Louise Reuterhagen på mejl eller telefon 08-586 246 07.

Välkommen att delta på en introduktion av ett spännande projekt!

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.