Produktansvar – vad händer om er produkt påstås ha orsakat en skada?

En av vår nätverkspartner, advokatfirman Delphi, bjuder in till ett kostnadsfritt webbinarium den 22 januari. 

Tillverkare och distributörer av medicintekniska produkter kan bli skadeståndsansvariga om ett fel på en produkt medför att någon (exempelvis en patient) skadas. I detta webbinarium får ni en introduktion till ansvaret för sådana skador bland annat enligt patientskadelagen och produktansvarslagen. Vi redogör för hur ett sådant krav bör hanteras, exempelvis: vilka utredningar kan behöva göras, vilka bevisfrågor kan aktualiseras och vilken storlek på krav kan komma ifråga? Under webbinaret kommer du även att få ta del av skillnaderna mellan krav direkt från en patient och så kallade regresskrav från ett försäkringsbolag som har ersatt en patient för dennes skada.

Talare: 
Sverker Bonde och Sofie Haggård Larsson är båda advokater från advokatfirman Delphi som har betydande erfarenhet av sådana krav.


Praktisk information

Datum: fredag 22 januari
Tid: kl. 9:00 – 10:00
Det kommer finnas tid för frågor efter seminariet.
Plats: via länk som du erhåller ett par dagar före eventet

Anmäl dig via länken >>

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.