Hur blir vi bäst på e-hälsa

-  i såväl teori som praktik?


Tillsammans bjuder Swedish Medtech och De forskande läkemedelsföretagen, Lif, in till ett kostnadsfritt webinar. Vi vill fortsätta dialogen kring vilka verktyg vi har och hur vi behöver jobba tillsammans för att skapa förutsättningar att bli än bättre på ehälsa. 

Detta webinar utgår diskussionerna från Vision e-hälsa 2025 och diskuterar såväl teori som praktik. Gäster är Karina Tellinger McNeil från SKR samt Jenny Roxenius från Region Jämtland-Härjedalen.

Agenda 

 • Inledning med Magnus Lejelöv, LIF och Malin Hollmark, Swedish Medtech
 • Hur skall Sverige bli bäst på e-hälsa 2025.
  Talare: Karina Tellinger, McNeil SKR/Vision e-hälsa 2025
 • Hur går man tillväga för att implementera lösningar i en region för att uppnå en bra sjukvård för medborgarna men också visionen om att bli bäst på e-hälsa.
  Talare: Jenny Roxenius, Region Jämtland-Härjedalen
 • Kommentar från ett politiskt perspektiv
  Talare: Daniel Forslund, (L), ordförande Regionstyrelsens Innovations- och utvecklingsutskott, ordförande SKR:s beredning för digitalisering
 • Diskussion och konkretisering


Praktisk information
Datum: 9 mars 2021
Tid: Kl. 9:00–10:00

Anmäl dig här >>

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.