Integrerad diagnostik

- En förutsättning för framgångsrikt införande av precisionsmedicin

11 maj | Kostnadsfritt webinar

Arbetsgruppen för precisionsmedicin som rapporterar till Regeringens samverkansgrupp för Hälsa och Life Science bjuder tillsammans med Medtech4Health in till en förmiddag med som synliggör utmaningar, potential och lösningar för att nå Life Science-strategins mål 4.4: Sverige ska vara ett föregångsland för införande av precisionsmedicin i vården. 

ID bildEn datadriven vård skapar förutsättningar för att skräddarsy lösningar för enskilda individer. I dagens svenska vård och omsorg är insamlandet av den data som krävs för att diagnosticera och identifiera en optimal behandlingsmetod distribuerad över olika discipliner och system. Mängder av data genereras som beskriver patientens tillstånd och egenskaper: från olika perspektiv, på olika nivåer, från mikro till makro. Nivåerna har definitivt betydelse var för sig, men tillsammans är de värda mer än summan av sina delar – de beskriver hela individen.
 
Sammanslagna kan dessa data ge en helhetsbild av en individ, hela vägen från molekylär nivå, via individnivå, till omgivnings- och livsstilsfaktorer. För att få ut information som är viktig för individen och som ger förutsättningar att på riktigt nyttja potentialen i precisionsmedicin, AI och machine learning i klinisk vardag måste silos mellan discipliner, teknologier och data identifieras och överbryggas.

Ur Innehållet

  • Integrerad diagnostik – vad är det? 
  • Patientens och vårdens behov av en integrerad diagnostik 
  • Att integrera data över vårdförlopp
  • Hur ska vi samordna en strukturerad analys? AI:s roll i precisionsmedicinen 
  • Hur ska regionerna få ordning på sin vårddata? Hur ska vårddata lagras och delas? 
  • Forum för diskussioner och stöd för att komma igång med konkreta aktiviteter 


Talare och paneldeltagare
Anna Lefevre Skjöldebrand, VD Swedish Medtech
Beatrice Melin, FoU-direktör Region Västerbotten
Fredrik Jäderling, Röntgenläkare Karolinska universitetssjukhuset
Håkan Gustafsson, biträdande föreståndare CMIV, AI-koordinator vid Region Östergötland
Malin Hollmark, Swedish Medtech
Maria Montefusco, förbundsordförande, Sällsynta diagnoser
Margareta Haag, ordförande, Nätverket mot cancer
Marie Morell (M), ordförande i sjukvårdsdelegationen SKR och oppositionsråd Region Östergötland
Markus Lingman, hjärtläkare, klinikchef och sjukhusledningen Halmstad
Mia Wadelius, professor Uppsala universitet

Moderator: Claes Lundström, adjungerad professor vid Linköpings universitet, arenaledare för Analytic Imaging Diagnostic Arena (AIDA), och forskningschef på medicinteknikbolaget Sectra.

Praktisk information
Datum: 11 maj 2021
Tid: kl. 8:30 – 12:00
Det kommer finnas tid för frågor efter seminariet.
Plats: via länk som du erhåller ett par dagar före eventet

Anmälan sker via denna länk >>

Frågor
Kontakta Malin Hollmark, malin.hollmark@swedishmedtech.se

M4H_logo_rgb (1)

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.