5 tips hur du planerar din internrevision

Vår nätverkspartner Qadvis bjuder in till ett kostnadsfritt webinar kring kvalitetsrevision.

Under detta webinar får du få 5 användbara tips kring hur du planerar internrevision på ett bra sätt!

Kravet i ISO 13485 att genomföra internrevisioner är en utmaning för organisationer som är verksamma inom det medicintekniska området.  Att uppfylla standardens krav, använda internrevisionerna som ett tillfälle för värdefull återkoppling och samtidigt inte använda mer resurser än nödvändigt är ett svårlöst pussel för kvalitetschefer och internrevisorer. 

Målgrupp: Kvalitetschefer, internrevisorer eller andra som deltar i planering och/eller genomförande av internrevisioner inom det medicintekniska området.

Praktisk information
Datum: 1 juni
Tid: kl. 09:00 - 10:00

Läs mer & anmälan >>

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.