Dialogevent: Stronger together again!

Välkommen att delta i detta unika dialogevent. Från scen kommer ni att
lyssna till Forskning- och Utvecklingschefen inom hälso- och sjukvård
och få inblick i Västra Götalandsregionens syn på Life Science-strategin,
samt vad som är viktigt i samverkan mellan industri och hälso- och
sjukvården. Dialogen kommer även att ske i rundabordssamtal där
fokus är att höja kunskapen inom samverkan och implementering.
Stronger Together again! är ett event inom ett av Health Innovation
Wests projektinitiativ, Vägen in i vården, som syftar till att synliggöra
och öka test- och verifieringsmöjligheter i Västsverige och öka samt
främja samarbeten mellan hälso- och sjukvården och näringsliv.


Datum och tid: Onsdag 7 december 2022, 13.00 – 15.00
Plats: Biotech Center, Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Göteborg

Formell inbjudan och agenda kommer.

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.