Att styra genom samverkan - Statskontorets uppföljning av Vision e-hälsa

Inbjudan till webbinarium | 1 juni | 9.00 - 10:00

Statskontoret har i en rapport publicerad strax innan jul följt upp hur regeringen och SKR samverkat för att uppnå överenskommelsen om vision e-Hälsa 2025. Visionen säger att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter inom hälso- och sjukvård och socialtjänst till 2025.  
Rapporten konstaterar att samverkan hittills inte har varit tillräckligt effektiv för att skapa goda förutsättningar för e-hälsoarbetet. Statskontoret konstaterar också att visionen har varit för vag och för bred för att ge arbetet en tydlig riktning framåt.

Med rapporten som utgångspunkt bjuder Swedish Medtechs sektorgrupp inom Digital Hälsa in till ett öppet möte, där vi särskilt välkomnar medverkan från Föreningen för Sveriges Socialchefer. Mötet med gruppen för Digital Hälsa hålls på City Life, Sveavägen 63, men övriga intresserade är välkomna att delta digitalt. I mån av plats kan även personer utanför gruppen delta på plats.


Program

Visionen som styrmedel - diskussion och slutsatser
Hanna André, vik. Utredningschef och Annika Gustafsson, Statskontoret

Har man lyckats styra digitalisering bättre i Norge än i Sverige?
Bjørnar Alexander Andreassen, programledare, nationella välfärdsprogrammet vid Helsedirektoratet


Praktiska detaljer

Datum: 1 juni 2022
Tid: 9:00 - 10:00
Vi öppnar länken ca 8.45
Länk: Zoomlänk skickas till anmälda deltagare inför mötet.

Anmäl dig här >>

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.