Frukostseminarium: Krav och kravhanteringens roll i utveckling av medicintekniska produkter

Uppdatering: Hybridgenomförande är inställt och seminariet genomförs helt digitalt.


Har du haft problem med att Marknad och R&D inte förstår varandra gällande krav? 


    • Vilka faktorer bör styra kravstruktur och systematik i hantering av krav?
    • Hur ser utmaningarna kring ditt kravarbete ut gällande marknad och utveckling?
    • Hur kan man arbeta för att hantera dem?


Under den här timmen får du ta del av erfarenheter, verktyg och knep som hjälper dig att skilja på behov och lösningar på produkten.

Seminariet riktar sig till dig som arbetar med utveckling eller marknadsföring på företag som utvecklar medicintekniska produkter.

Hur du och din grupp resonerar kring krav får konsekvenser för hur du får till din produktutveckling och kan hantera krav på spårbarhet.  En vanlig utmaning handlar om hur man på ett systematiskt sätt kan separera och förhålla patientens behov och marknadens intressentkrav till produktens tekniska system- och delsystemkrav. Lägg därtill utmaningen att krav ställs på rätt nivå. Medtechbranschen är snabbfotad och föränderlig, vilket ställer krav på att vi  effektivt kan identifiera och formulera bra krav som främjar en innovativ och  kontrollerad produktutveckling för att produkten ska vara compliant med regulatoriska regelverk.

Det finns ett stort kunskapsfält inom medicinteknik kring hur krav och risker på produkten bör hanteras, till exempel ISO13485, ISO14971, ISO14155 och IEC62304. En inom många branscher tongivande standard som knyter ihop krav med andra nödvändiga verksamhetsområden och processer som krävs för att utveckla och underhålla komplexa tekniska produkter över dess livscykel är ISO/IEC/IEEE 15288 Systems and Software Engineering – System Lifecycle Processes.

Seminariet inleds med en presentation om hur etablerade tekniker och tillvägagångssätt kan se ut. Sedan följer diskussioner i workshopform. Efter seminariet kommer du att ha med dig en ökad förståelse för hur organisationen kan utveckla sin förmåga att hantera krav.

Praktisk information 
Datum: Fredag 2 september 2022
Tid: kl. 08:00 - 09:00
Plats: Digitalt eller på plats hos Swedish Medtech på Sveavägen 63 i Stockholm.
Anmäl dig senast 26 augusti för fysiskt deltagande och för att säkra din frukost.
Till anmälan >>

Frukostseminariet anordnas i samarbete med Swedish Medtechs nätverkspartner Syntell AB.

logo

Besöksadress
Sveavägen 63, Stockholm

Postadress
Box 3601
103 59 Stockholm

Telefon 08-586 246 00 (vxl)

E-post info@swedishmedtech.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är ditt företag medlem i Swedish Medtech har du möjlighet att ta del av vårt medlemsbrev, som skickas ut 11 gånger per år.