Almedalen 2016

Swedish Medtech var väl representerade under politikerveckan i Almedalen 2016 och deltog i en lång rad med arrangemang, förutom de vi arrangerade själva eller tillsammans med andra.

Våra huvudaktiviteter var två kvällsmingel, ett i samarbete med Medtech Magazine och ett tillsammans med Sahlgrenska akademin. Swedish Medtech arrangerade även två rundabordet middagar kring digitalisering respektive vård i hemmet. 

Swedish Medtech och flera av våra medlemsföretag var på plats och medverkade i den allmänna debatten, både som inbjudna i paneler, men även i egna seminarier och mingel. En central fråga var digitalisering och teknisk interoperabilitet. Intresset kring StandIN-rapporten, som släpptes den 17 juni, var stort.

Här följer ett urval av de aktiviter vi medverkade i

Anna och Intertek

Swedish Medtech vd Anna Lefevre Sköldebrand och Interteks vd Thomas Anderssson träffades på Medtech Café och diskuterade hur den nya medicintekniska förordningen påverkar Anmälda Organ, tillverkare och patienter.

Anna, Daniel Forslund och Johan Permert_DN

Daniel Forslund, landstingsråd i SLL, Anna Lefevre Skjöldebrand och Johan Permert var inbjudna till DNs tält för att diskutera hur vården kan bli mer innovativ. 

Panel hos SAP

Johan Höglund (Tieto Healthcare Practice), Magnus Bergquist (Halmstad Högskola), Jenni Nordborg (Vinnova), Hanna Brodda (Medtech Magazine och moderator), Anna Lefevre Skjöldebrand och Dani Razmgah (Acando) deltog i SAPs panel på temat "kan Sverige bli bäst i Europa inom e-hälsa till 2025?"

Offentliga Affärer och Sveriges Offentliga Inköpare bjöd på måndagen in till seminariet ”Stämmer det att det kommer in för få anbud i de offentliga upphandlingarna?” Diskussionen berörde hur upphandlande myndigheter genom upphandling ska uppnå effektiv konkurrens. Vad avgör vad som ska anses som rätt antal anbud? Vill vi ha anbud från alla företag? Hur uppnår man effektiv konkurrens om man får in för få anbud? I panelen deltog Petrus Laestadius (vice vd, Swedish Medtech), Ulrica Dyrke (Expert inom offentlig upphandling, Företagarna), Birgitta Laurent (Upphandlings och konkurrensexpert, Svenskt Näringsliv), Egil Nylén (styrelseledamot, Sveriges Offentliga Inköpare), Louise Strand (styrelseledamot, Sveriges Offentliga Inköpare) och Catharina Piper (advokat, Advokatfirman Lindahl och moderator för seminariet)

Medtech Garden 2016

Stor uppslutning och god stämning på Medtech Garden. Minglet bjöd på intressanta inspirationstal från Emma Spak (ordförande, SYLF och på bild),  Stig Nyman (ordförande, Handikappförbunden) samt Torsten Håkansta (GD, e-hälsomyndigheten).

Swedish Medtechs ICT-dag

På onsdagen arrangerade Swedish Medtechs ICT-grupp en seminariedag i Almedalen. Temat för dagen var "Hur skapar vi en bättre vårdinformationsmiljö för patienter och vårdgivare, över regiongränserna?". 

Panel ICT-dagen_Intersystems_Koordinerad vård i livets slutskede

Först ut i programmet var InterSystems med ett seminiarum om koordinerad vård i livets slutskede. I panelen fanns Håkan Nordgren (InterSystems), Birgitta Södertund (Region Skåne), Nicklas Sandström (Västerbottens läns landsting), Gunnar Ramstedt (Region Gotland) och Carina Nilsson (Malmö Stad). Moderator var Anette Falkenroth (Sahlgrenska universitetssjukhuset).

StandIN panel

Programmet innehöll också en paneldiskussion om StandIN-rapporten under punkten "Standardiserad informationsförsörjning - kritisk faktor för patientdeltagande!". Panelen bestod av David Liljequist (Vårdförbundet), Emma Spak (SYLF), Patrik Sundström (SKL), Lars Jensen (Västernorrland och SUSSA) och Helena Seeman Lodding (3R). Anna Lefevre Skjöldebrand modererade.

Panel ICT-dagen_Cambio Evry_journal på nätet

Evry och Cambio Healthcares seminariedel "Patientens tillgång till sin egen journal - konkreta erfarenheter och hur ser framtiden ut?" bjöd på en engagerad diskussion. Till vänster Britt-Marie Ahrnell, som diskuterade de möjligheter hon som anhörig ser med journaler på nätet. Jonas Ekström (Västmanlandssjukhus Sala), Hans Hagberg (Akademiska sjukhuset i Uppsala) samt Leif Lyttkens, en av initiativtagarna och grundarna av journal på nätet i Uppsala. Anette Falkenroth från Sahlgrenska universitetssjukhuset modererade.

Panel ICT-dagen_Cambio Evry_alla talar om värdebaserad vård

Vid seminariet "Alla talar om värdebaserad vård - hur mäter vi resultat och patientmedverkan?" presenterade Morten Kildal från Akademiska sjukhuset i Uppsala och Tomas Block från Capio S:t Görans sjukhus hur man har arbetat med en rad pilotprojekt inom området.

Mingel med Sahlgrenska akademin stående format Mingelmiljö_SahlgrenskaKristina HöökReidar Gårdebäck

Sahlgrenska akademin bjöd tillsammans med Swedish Medtech in till ett välbesökt Life Science-mingel. Särskilt tack till Kristina Höök, KTH och Reidar Gårdebäck, Medtech4Health som bjöd på intressanta inspel under kvällen.4 juli

Seminarium: Världens bästa eHälsa 2025 - ledarskap och organisationskultur är nyckeln
Datum: 4 juli
Tid: kl. 09.00-10.00
Plats: Strandgatan 17, trädgård
Arrangör: CompuGroup Medical Sverige AB

Seminarium: MedTech Café i Almedalen
Appar som stöd för patienten – hur kommer de in i vården?
AI, bottar och robotar – Hur bidrar de till att Sverige blir världsbäst inom eHälsa?
Vård på distans – så kommer vi igång på riktigt.
Så blir Sverige bäst på ehälsa 2025

Nytt grepp på patientsäkerhet
Helena Bragd, vd BD medverkar

Vårdpersonalens välmående – på liv och död

Skärpta krav på att följa regler och direktiv i medicinteknikbranschen
Anna Lefevre Skjöldebrand, vd Swedish Medtech medverkar
Thomas Andersson, vd Intertek medverkar

Öka samverkan mellan landsting och kommun
Johan Höglund, vd Tieto Healthcare medverkar

Datum: 4 juli
Tid: kl. 09.00-17.00
Plats: H10, Hästgatan 10A
Arrangör: MedTech Magazine

Seminarium: Den digitala patienten är här - är vården redo?
Datum: 4 juli
Tid: kl. 13.30-14.30
Plats: Hästgatan 9
Arrangör: PwC5 juli
Seminarium: Bättre strokevård - är sjukvården redo att dra ur proppen?
Datum: 5 juli
Tid: kl. 13.20-14.20
Plats: Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8
Arrangör: Dagens Medicin Agenda, Medtronic, Neuroförbundet6 juli
Seminarium: Koordinerad vård i livets slutskede - vilka möjligheter ger en regionalisering av vården?
Datum: 6 juli
Tid: kl. 10.20-11.20
Plats: S:t Hansplan 2, Hälsodalen, Labbet
Arrangör: Swedish Medtech och ICT-gruppen

Seminarium: Standardiserad informationsförsörjning - kritisk faktor för patientdeltagande
Datum: 6 juli
Tid: kl. 11.50-12.30
Plats: S:t Hansplan 2, Hälsodalen, Labbet
Arrangör: Swedish Medtech och ICT-gruppen

Seminarium: Patientens tillgång till sin egen journal - konkreta erfarenheter och hur ser framtiden ut?
Datum: 6 juli
Tid: kl. 13.00-13.40
Plats: S:t Hansplan 2, Hälsodalen, Labbet
Arrangör: Swedish Medtech och ICT-gruppen

Seminarium: Alla talar om värdebaserad vård - hur möter vi resultat och patientmedverkan?
Datum: 6 juli
Tid: kl. 14.10-14.50
Plats: S:t Hansplan 2, Hälsodalen, Labbet
Arrangör: Swedish Medtech och ICT-gruppen

Seminarium: Hur skapar vi en bättre vårdinformationsmiljö för patienter och vårdgivare - över regionsgränserna?
Datum: 6 juli
Tid: kl. 15.20-16.20
Plats: S:t Hansplan 2, Hälsodalen, Labbet
Arrangör: Swedish Medtech och ICT-gruppen

Seminarium: Var finns ersättningsmodellerna som ger mer hälsa för pengarna?
Datum: 6 juli

Tid: kl. 11.40-12.40
Plats: Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8
Arrangör: Dagens Medicin Agenda, Medtronic

Seminarium: Digitaliseringen: Hur kommer hälso- och sjukvården se ut om tio år?
Datum: 6 juli
Tid: kl. 13.20-14.20
Plats: Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8
Arrangör: Dagens Medicin Agenda, Philips Health Systems

Seminarium: Nöjda sjuksköterskor och friska patienter till lägre vårdkostnad
Datum: 6 juli
Tid: kl. 16.00-17.00
Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2
Arrangör: OneMed7 juli

Seminarium: Hållbara CE-märkta produkter -lagar och regler gör inte själva jobbet
Datum: 7 juli
Tid: kl. 10.00-11.00
Plats:Gotlands museum, Strandgatan 14, Aktuell Hållbarhet Arena
Arrangör: Intertek

Seminarium: Vilken blir årets stora vårdfråga? E-hälsa? Standardiserade vårdförlopp? Eller ekonomi?
Datum: 7 juli
Tid: kl. 13.00-14.45
Plats: S:t Hans Café, S:t Hansplan 2
Arrangör: Roche