Almedalen 2022

Swedish Medtech kommer till Visby 4-7 juli!

Efter två år av pandemi kan vi återigen träffas i Almedalen. Swedish Medtech är med hela veckan för att diskutera medicinteknikens roll i utvecklingen av hälso- och sjukvården.

Vi är stolt medarrangör till Arena tillsammans - en ny arena för välfärdspolitisk dialog med tyngdpunkt på hälsa, vård och omsorg. Arena Tillsammans organiseras av stiftelsen Leading Health Care, LIF och Swedish Medtech i samverkan med Swecare, Forska!Sverige samt patientorganisationerna DiOS-Diabetesorganisationen i Sverige, Neuro, Nätverket mot cancer, Reumatikerförbundet, Riksförbundet HjärtLung och Riksförbundet Sällsynta diagnoser. Här bjuds ett fullmatat program alla förmiddagar, måndag till torsdag >>

Under paraplyet Arena tillsammans arrangerar vi även två egna eftermiddagsseminarier tillsammans med Swedish Labtech på temat Twin Transition som innefattar hållbarhets- och digitaliseringsfrågor.

Allt detta händer på Volare, Strandgatan 20 i Visby.

Varmt välkomna!    

Swedish Medtechs seminarier i Almedalen 

Hälsodata som räddar liv
5 juli kl 14-15, Strandgatan 20 Visby

Hälsodata kan lägga grunden för innovation inom hälsa, vård och omsorg. Just nu finns ett förslag från kommissionen om ett europeiskt hälsodataområde. Vilka är de största utmaningarna och vilken nytta kan vi få av ökad tillgång till hälsodata?

Medverkande: Boel Mörck, Digitaliseringsdirektör, Sahlgrenska Universitetssjukhuset; Lars-Ingvar Johansson, Vice ordförande, Nätverket mot cancer; Lena Blom, Head of Customer Services, Siemens Healthineers; Andreas Waldo, Dedalus; Anna Lefevre Skjöldebrand, vd, Swedish Medtech

Arrangör: Swedish Medtech och Swedish Labtech 

Till Almedalskalendariet >>   

Gröna cirkulära flöden och patientsäkerhet
5 juli kl 15-16, Strandgatan 20 Visby

Den globala utvecklingen visar tydligt behovet av att skapa mer hållbara samhällen, verksamheter och industrier. Hur bidrar den medicintekniska branschen till arbetet med att skapa en hållbar vård och omsorg, där vi förenar utvecklingen av gröna cirkulära flöden och patientsäkerhet?

Medverkande: Josefina Sallén, cirkulär katalysator, RISE; Christian Karlsson, Head of Business Development, AddLife; Helena Bragd, Country General Manager Nordics, BD samt Anna Lefevre Skjöldebrand, vd, Swedish Medtech

Arrangör: Swedish Medtech och Swedish Labtech    

Länk till Almedalskalendariet >>


Swedish Medtech reflekterar och sammanfattar dagarna under Almedalsveckan

4 juli:

5 juli:

6 juli:

7 juli: