Är en produktinformationskväll på exklusiv restaurang ok?

Vårt företag skulle vilja bjuda in våra kunder som är hälso- och sjukvårdspersonal verksamma i Stockholm på en produktinformationsaktivitet en kväll på restaurang Esperanto. Är det förenligt med Samverkansreglerna?


En av de grundläggande principerna i Överenskommelsen om samverkansregler mellan SKL, LIF, Swedish Medtech och Swedish Labtech är måttfullhetsprincipen (se avsnitt 4.a i Samverkansreglerna). Principen säger att arrangemang som arrangeras eller stöds av industrin ska genomsyras av måttfullhet. Detta krav betyder att en förmån inte får framstå som beteendepåverkande för mottagaren. Jag citerar ”Samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri ska inte innebära otillbörlig påverkan och får inte äventyra eller uppfattas äventyra hälso- och sjukvårdens oberoende”. 

Restaurang Esperanto är en restaurang som är känd för sin exklusivitet då den serverar avsmakningsmenyer av hög klass. Att vårdpersonalen får äta middag där i samband med produktinformation kan sannolikt uppfattas som beteendepåverkande. Vidare är en restaurang inte en lokal som lämpar sig för att delge produktinformation. I avsnitt 6 i samverkansreglerna står det att produktinformation företrädesvis ska ske till en grupp medarbetare på mottagarens arbetsplats och på arbetstid. Detta föreslagna event äger varken rum under arbetstid eller sker på arbetsplatsen. I samverkansreglerna avsnitt 4b står det att valet av ort och lokal för ett arrangemangs genomförande ska stå i rimlig i relation till syftet med arrangemanget och att platser som är kända för sin exklusivitet ska undvikas. I ett utlåtande från Swedish Medtechs granskningsnämnd bedömdes restaurang Feskekörka i Göteborg inte vara en plats som lämpade sig för att delge produktinformation.

Sammanfattningsvis rimmar varken förfrågad plats eller formerna för produktaktiviteten väl med Samverkansreglerna, dess intentioner eller principer. Det vore mycket bättre om produktinformationen ges på kundernas arbetsplats (eller en plats som är enkel för dem att ta sig till och som lämpar sig för utbildning) under arbetstid. Vid en inte alltför kort produktinformationsaktivitet, vid en tidpunkt på dagen där man brukar bli hungrig, kan det vara befogat att bjuda på en måttfull måltid.

Detta är en del av Swedish Medtechs service Fråga juristen. Svaret är aktuellt oktober 2016. Texten har tidigare publicerats i Medtech Magazine nr 3 2014.