Avtal och mallar

Här har vi samlat blanketter och mallar som berör den medicintekniska industrin.

Checklista/dekontamineringscertifikat
Checklista/dekontamineringscertifikat för ankomst och retur av låneinstrument
Riktlinje för låneinstrument

Ortopediska implantat
Mallar för upphandling av ortopediska implantat

Underhållsavtal av medicinteknisk produkt 
Överenskommelse LABU 12
LABU 12 grunddokument (uppdaterad 2018)
LABU 12 Bilaga 1 Allmänna villkor
LABU 12 Bilaga 2 Beställarens kontaktuppgifter
LABU 12 Bilaga 3 Entreprenörens kontaktuppgifter 
LABU 12 mall till bilaga prislista

Underhållsavtal av medicinteknisk produkt engelska
LABU 12 eng base document (uppdaterad 2018)
LABU 12 appendix 1 general requirements
LABU 12 appendix 2 clients details
LABU 12 appendix 3 contractor details
LABU 12 eng template pricing

Allmänna bestämmelser för leverans av varor (utan montage) till offentlig sektor   
Internationell standard för leveransvillkor
ALOS 05 
ALOS 81

Bestämmelser  för anbud och leverans till Stockholms stad och Stockholms läns landsting (BAL 97)    
BAL 97

Anvisningar för besiktning av medicintekniska utrustningar och installationer   
BMU 93

Allmänna villkor för nyttjanderätt till programvara 
IMN-90

Konsignationsavtal 
Konsignationsavtal

Provuppställningsavtal 
Provuppställningsavtal 07 
PA 91

Tillgänglighetsgaranti 
TG 91

Uppförandekod 
Uppförandekod för leverantörer 
Code of Conduct for Suppliers