Beredskap post-corona

Swedish Medtech har formulerat en skrivelse där vi tittar på beredskap för arbetet med post-corona och vilka viktiga verktyg som den medicintekniska branschen kan bidra med. Det är ett levande dokument som vi uppdaterar vid behov.

Beredskap medicinteknik, post-corona och inför våg två, april 2020 >>