CB Health Access

Swedish Medtech har tillsammans med en rad science parks och klusterbildningar runt Östersjön medel från EUs Central Baltic Interreg programme för att stötta estniska, finska, svenska och lettiska företag inom framförallt e-hälsa och Life science att nå nya marknader. Från Sverige har vi idag 17 företag i programmet. De marknader som berörs är USA, Sydkorea, Indien och Uganda.

Målet med CB Health Access är att etablera långsiktiga relationer med partners i Uganda, Sydkorea, USA och Indien för att underlätta möjligheten för innovativa Life science företag från de baltiska länderna att etablera sig på dessa marknader.

Företagen som ingår i programmet får

  • Hälso- och sjukvårdsspecifik Market Access-träning inriktad på det valda landets marknad.
  • Relevant information om landet (juridik, särskilda regler för hälso- och sjukvårdsprodukter, rådande hälso- och sjukvårdssystem, konkurrens, den tekniska miljön, möjlighet till partnerskap etc)
  • Individuell coachning från experter på exportfrågor samt från en lokal coach
  • Resa till landet med bland annat one-to-one möten med relevanta personer

    Marknader i programmet:

    Sydkorea


Huvudansvar för planering och genomförande är Turku Science Park. Från Sverige har vi fem svenska företag i programmet. En business mission genomfördes till Seoul i mars 2017, se pressmeddelande nedan:

Pressmeddelande
"Fourteen health technology companies from Estonia, Latvia, Sweden and Finland to enter the South Korean market"

Mer information att läsa om Sydkorea 
Download information on market entry South Korea

Download an introduction to South Korean and its Life Sciences markets

Presentationer från seminariet den 15 mars om Sydkorea 
Sydkorea


USAHuvudansvar för planering och genomförande av resan till USA har Enixus Baltics från Lettland. Från Sverige har vi sex företag i programmet. En business mission genomfördes till Philadelphia och Washington DC i november 2017, se pressmeddelande nedan:

Pressmeddelande
"Swedish medical device companies entering the US market" 

Mer information att läsa om USA
Download information on market entry USA 
Download information on market entry offer 

IndienHuvudansvar för planering och genomförande är Tartu Biotechnology Park. Från Sverige har vi fem svenska företag i programmet. En business mission genomfördes till New Delhi och Bangalore i september 2017, se pressmeddelande nedan:

Pressmeddelande
"Swedish, Finnish and Estonian Companies Exploring India, One of the Fastest Growing Healthcare Markets in the World"

UgandaHuvudansvar för planering och genomförande av resan till Uganda har Swecare. Från Sverige har vi fyra bolag i programmet. En business mission genomfördes till Kampala i augusti 2017.

Pressmeddelande
"Swedish and Estonian technology organisations agreeing on a long-term collaboration with Uganda Healthcare Federation"
"CB Health Access business mission to Uganda - mission accomplished"CB Health Access finansieras av European Regional Development Fund och har totalt tilldelats 1 242 359,33 euro. Projektansvarig är Maarika Merirand från Tehnopol.
Läs mer på www.cbhealthaccess.eu eller kontakta malin.hollmark (at) swedishmedtech.se