Covid-19

Sidan uppdaterades 10 april 2020

Swedish Medtechs arbete med covid-19

Swedish Medtech följer och bevakar utvecklingen kring det pågående utbrottet av Covid-19 i världen.

Med anledning av det har vi gått ut med flera undersökningar till våra medlemsföretag för att löpande följa hur smittspridningen har påverkat deras möjligheter att leverera skyddsprodukter till vården och produkter för behandling av de människor som drabbats av viruset. Resultaten från våra undersökningar delges dagligen regeringens samordnare.

I vår senaste undersökning har vi vänt oss till samtliga medlemsföretag för att få en bild av hur covid-19-utbrottet har påverkat hela branschen. Undersökningen visar att en stor majoritet av företagen ser förändringar i orderingångarna. Men svaren utmärker sig genom att ungefär hälften ser ökad efterfrågan medan den andra halvan ser en minskad efterfrågan. Minskningen beror i huvudsak på inställda operationer, uteblivna besök i vården samt att vissa patientgrupper inte prioriteras nu. Den andra halvan ser fortsatt ökade beställningsvolymer från den svenska vården, EU och resten av omvärlden, främst gällande produkter som rör covid-19, men även inom andra områden.

Flera företag ser en negativ påverkan på produktions- och leveranskapacitet, men har i kontakt både med Swedish Medtech och med regeringen meddelat att man gör allt för att öka produktionen och hitta alternativa leveransvägar för att förse svensk hälso- och sjukvård med relevanta produkter.

Företagen har tidigare lyft en oro kring regionernas tendens att bunkra skyddsutrustning. Socialstyrelsen fick tidigare i mars det samlade uppdraget att säkra tillgången till skyddsutrustning och annat sjukvårdsmaterial. I uppdraget ingår bland annat att svara för fördelning och – om det behövs – omfördela mellan huvudmännen. Det bör betonas att det uppdrag Socialstyrelsen har vad gäller inköp av medicinteknik som relaterar till covid-19 är att ses som ett komplement till regionernas inköp. Regionerna har huvudansvaret för inköp och ska upphandla som vanligt.

Vi fick även tidigt kännedom om att man i flera EU-länder, däribland Tyskland, Frankrike och Polen, införde olika exportbegränsningar som påverkade leveransmöjligheter till svensk hälso- och sjukvård. Detta har man från regeringens sida försökt åtgärda och vi börjar få rapporter om genomslag i arbetet, även om restriktionerna inte ser ut att vara hävda i alla länder. Det har också upprättats så kallade Green Lanes för att underlätta varutransporter inom EU då många länder har stängt sina gränser. Denna åtgärd har aldrig varit tänkt att beröra varutransporter, men vi har sett att transporttider ökat enormt på grund av köer, samt att det varit problem för lastbilar att återvända tomma över gränser.

Swedish Medtech har en löpande dialog med våra medlemmar, myndigheter och regeringskansliet med anledning av detta. Vi uppdaterar så snart vi har ny information.

Remissvar rörande restriktioner av medicinsk utrustning

Swedish Medtech har skickat in ett remissvar till Kommerskollegium rörande Tysklands och Frankrikes exportrestriktioner av medicinsk utrustning. Här kan ni ta del av vårt svar >>

Forskningsintensiva småföretag får problem i Coronakrisens spår

Brev till statsrådet Ibrahim Baylan, 2020-04-07