EUs Green Deal och taxonomin

Arbetsgrupp för EUs Green Deal och taxonomi

Swedish Medtech har bildat en arbetsgrupp där vi fördjupar oss i EUs Green Deal och taxonomin. Syftet med gruppen är att analysera hur de olika sektorerna inom den medicintekniska branschen ska rapportera sitt i miljöarbete i enlighet med taxonomin.

För frågor kontakta 

Mia Engman Hyrén,
kommunikationsansvarig, Swedish Medtech
meh (at) swedishmedtech.se