Expertgrupper

Precis som fokusgrupperna består föreningens två expertgrupper av representanter från medlemsföretag som arbetar med dessa frågor på daglig basis.

Kommunikation

Etik och compliance