Fokusgrupper

För att, som branschorganisation, på ett professionellt och konstruktivt sätt kunna representera de medicintekniska företagen har vi valt att organisera det övergripande arbetet i fokusgrupper. Dessa grupper består av representanter från våra medlemsföretag.

Då grupperna arbetar med frågor som berör hela den medicintekniska branschen har vi varit noggranna med att engagera ett brett urval av medlemsföretag i arbetet. På så sätt kan vi garantera att fokusgrupperna täcker branschen och har en hög kunskapsnivå.

Målet med arbetet i fokusgrupperna är att skapa bästa möjliga affärsvillkor för den medicintekniska branschen samt att säkra villkoren för kvalitet, miljö och säkerhet. Fokus ligger även på att få ut ett mer hälsoekonomiskt resonemang i frågor som rör den svenska vården och omsorgen.

Det finns fem fokusgrupper inom Swedish Medtech:

- Economic Affairs
- Sustainable Affairs
- Innovation och Tillväxt
- Regulatory Affairs
Upphandlingskommittén