Fråga juristen

Swedish Medtechs jurister publicerar regelbundet svar på vanliga frågor som är relevanta för den medicintekniska industrin.

Har du frågor om upphandling, Samverkansavtalet och interaktionen mellan industri och vårdpersonal som ännu ej är besvarade, kontakta fragajuristen (at) swedishmedtech.se. 

Ambitionen är att nya texter ska tillkomma på regelbunden basis. 


Frågor och svar om upphandling

det under en pågående upphandling tillåtet för sjukvården att helt förbjuda kontakten mellan vårdpersonal och företag? Läs mer >>


Frågor och svar om Samverkansavtalet

Vi vill upprätta ett advisory board och bjuda in anställda i vården. Är det förenligt med Samverkansavtalet? Är det något vi bör tänka på? Läs mer >>

I samband med en utställningsmässa vill vårt företag bjuda in våra kunder som är hälso- och sjukvårdspersonal på en produktinformationsaktivitet med lite mingel i vår monter. Aktiviteten är förlagd efter mässans normala öppettider men i direkt anslutning till mässan. Är det förenligt med Samverkansreglerna? Läs mer >>

Kan vi ge bort en blomma till en doktor som disputerar? Läs mer >>

Är det förenligt med Samverkansavtalet att åka med kunder och besöka vår fabrik? Kan vi stå för alla kostnader i samband med besöket? Läs mer >>

Vi planerar att arrangera en tävling i vår företagsmonter vid en utställning. Tävlingsmomentet går ut på att de som tävlar ska skriva en slogan om en produkt. Priset till vinnaren är 5000 SEK. Kan priset gå till en enskild individ (sjukvårdspersonal) eller måste priset gå till en avdelning? Läs mer >>

Kan vi ge bort en fackbok? Om vinsten vid en frågesport är en bok och vinsten skall gå direkt till någon av sjukhuspersonalen, är det ok? Priset på boken är ca 300 SEK. Har det någon betydelse om det är en skönlitterär bok eller om det är facklitteratur med koppling till vårdpersonalens arbete? Läs mer >>

Vårt företag skulle vilja bjuda in våra kunder som är hälso- och sjukvårdspersonal verksamma i Stockholm på en produktinformationsaktivitet en kväll på restaurang Esperanto. Är det förenligt med Samverkansreglerna? Läs mer >>