Hälsodata

Arbetsgruppen tar i sitt arbete avstamp i visionen från Life Science strategin: 2.2. Ökat nyttjande av hälsodata för forskning och innovation.  Arbetsgruppen med sina tre champions består av kompetens från akademi, företag, branschorganisationer, patientperspektiv och regioner. Gruppen har även haft dialoger med expertmyndigheterna Vetenskapsrådet, Vinnova, eHälsomyndigheten och Läkemedelsverket.

Gruppen syfte är att identifiera hinder och driva på förändringar som flyttar fram positionerna för tillgängliggörande och användning av hälsodata till nytta för individen, forskning, innovation och vård/omsorg.

Arbetet bedrivs agilt och levererar löpande konkreta och modiga åtgärdsförslag. I processen involveras och kommuniceras med relevanta aktörer.

Lena Svendsen representerar Swedish Medtechs i arbetsgruppen.

För frågor om Swedish Medtechs arbete med hälsodata

Lena Svendsen 
projektledare, Swedish Medtech
lena.svendsen (at) swedishmedtech.se