HELP-gruppen

Inom sektorsgruppen hjälpmedel finns ledande leverantörer av produkter för personer med funktionsnedsättning. Gruppens huvudsakliga syfte är att öka medvetenheten över hur stor betydelse rätt hjälpmedel har för individens möjligheter att klara sig i samhället och få bästa möjliga livskvalitet. Det är varje individs rättighet att få den bästa möjliga hjälpen. Det är viktigt att föra fram detta budskap så att inte fokus endast hamnar på pris utan att man istället tittar på kvalitet och utbud.

Hjälpmedelsgruppen arbetar aktivt för att förklara de hälsoekonomiska aspekterna av hjälpmedel. Detta görs bland annat genom en rad konferenser och utställningar. Att få vården att öka investeringsviljan inom vård och omsorg avseende produkter för funktionshindrade och rehabilitering är även det en stor målsättning. Med ett väl uppbyggt nätverk bland myndigheter, intresseorganisationer och andra viktiga aktörer inom hjälpmedelssektorn är möjligheterna stora att vara med och påverka utvecklingen.

Ordförande för gruppen är Ulrika Olsson, Getinge
Gruppansvarig är Petrus Laestadius