ICT-gruppen

Information Communication Technology

Sektorsgruppen ICT är den samlade kraften av leverantörer inom IT. Gruppen arbetar för att öka användningen av IT inom vård och omsorg för att uppnå en förbättrad livskvalitet för patienten, hög verksamhetsnytta och effektivitet i vårdprocesser samt en god hälsoekonomi.

ICT-gruppen deltar i flera forum tillsammans med vårdens olika aktörer som exempelvis CeHIS, Vinnova, SIS/HSS, Socialdepartementet, Socialstyrelsen, kommuner och landsting samt olika patientorganisationer.

Ordförande för gruppen är Johan Liden, Intel
Kansliansvarig är Lena Svendsen