ICT-gruppen

Information Communication Technology

Syftet med ICT-gruppen är att med sitt starka nätverk bidra till bästa möjliga förutsättningar för medicintekniska företag inom ICT-sektorn genom att sprida och öka kunskap samt genom att vara en positiv och tydlig speaking partner till beslutfattare. Som ICT-sektorn menas företag som verkar inom informations- och kommunikationsteknik, omfattande hårdvara, mjukvara eller tjänster.

ICT-gruppen bidrar till 
Swedish Medtechs vision genom att förbättra hälsa, vård och omsorg med hjälp av resurseffektiv digitalisering. Vi verkar för en transparent, förutsägbar och kompetent marknad för stora och små företag.

Ordförande för gruppen är Lena Blom, Siemens.
Gruppansvarig är 
Lena Svendsen