Innovationsmotorer

Sjukvården som en motor för utveckling av en innovativ vård i samverkan
– med patientnytta och en konkurrenskraftig medicinteknisk sektor. Banner Innovationsmotorer rund boll 300x300px


Innovationsmotorer är ett strategiskt projekt som finansieras av Medtech4Health med målet att höja takten på utvecklingsarbetet i vården. Syftet med projektet är att bättre använda den kunskap och erfarenhet som finns i sjukvården för att stärka sektorns roll som motor för utveckling av nya metoder och produkter. Projektet leds av Lena Svendsen, som arbetar på Swedish Medtech, en av Medtech4Healths noder.

För att en region ska kunna bli benämnd ”innovationsmotor” behöver den ha en förankrad vision om att genom tydliga och transparenta samarbetsformer öka upptaget av innovationer i vård och omsorg. Vidare ska det finnas en önskan från verksamheterna att utveckla ett systematiskt samarbete med företag. Långsiktigt handlar det om att skapa professionella samarbetsformer och strukturer. Samverkansformer behöver utvecklas inte bara mellan vården och företag, utan patienter, anhöriga och akademi är också viktiga parter.

Inom ramarna för projektet har vi valt att i första hand samarbeta med regioner som har universitetssjukhus. I förlängningen är förhoppningen givetvis att Sveriges samtliga regioner ska vilja att i samverkan arbeta systematiskt med att identifiera behov och problem samt hitta konkreta möjliga lösningar på dessa. Detta för att kunna bedriva en vård som är bra för patienter, brukare, anhöriga, personal och näringsliv. Förankring i högsta politiska ledningen såväl som hos ansvariga i verksamheterna är en nyckelfaktor för att lyckas. Den viljan, framåtandan och energin fann vi först i Regionledningarna i Västerbotten, Östergötland och Uppsala, men vi hoppas på att utöka vår Innovationsmotorfamilj!

Läs mer om arbetet vid innovationsmotorerna på Medtech4Healths hemsida>>

Organisation och styrning
Projektet utförs inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten. Projektet leds och koordineras av Swedish Medtech.

För frågor
För frågor kontakta Lena Svendsen, projektledare för Innovationsmotorer på Swedish Medtech,
lena.svendsen (at) swedishmedtech.se, tfn 08-586 246 16

Vinnova, Medtech4Health och Swedish Medtech loggor