Internationella koder

Medtech Europe - den europeiska branschorganisationen

För nedladdning:

Code of Ethical Business Practice

Q&A on the Eucomed Guidelines on Interactions with Healthcare Professionals - april 2013

I december 2015 reviderades den europeiska branschkoden, Den nya koden "Medtech Europe Code of Ethical Business Practice" träder i kraft 1 januari 2017. För mer information besök Medtech Europes hemsida

  • Förtydligande rörande Educational Grants och Samverkansreglerna:

    Vi har fått frågor rörande Educational Grants, som det definierats i Medtech Europe Ethical Guidelines (se definition nedan). Vi vill därför förtydliga att det enligt de svenska Samverkansreglerna inte är tillåtet för företag att ge och/eller för svensk hälso- och sjukvårdspersonal att ta emot Educational Grants. Med andra ord är skrivningen om Educational Grants nedan inte tillämpbar i Sverige.

    "Educational Grants: means provision of funding, Member Company or third party products or other in kind support to a Healthcare Organization by or on behalf of a Member Company on a restricted basis for use solely for the support and the advancement of genuine medical education of Healthcare Professionals, patients and/or the public on clinical, scientific and/or healthcare topics relevant to the therapeutic areas in which the Member Company is interested and/or involved."


AdvaMed - den amerikanska branschorganisationen

Länk till Advameds "Code of Ethics"